Cykla säkert och tryggt

Anledningen varför jag väljer att cykla på landsväg istället för cykelbana.

1. Med hänsyn till säkerhet för mig och mina ”medtrafikanter”
2. En cykelbana är anpassad för cykling i 15-20km/h (jag brukar cykla som lägst 20km/h)
3. Cykelbanor är ofta trafikerade av stillastående bilar, fotgängare, hundar & barn
4. Det är inte sällan som andra som framför en cykel uppträder oförutsett
5. Krossat glas, bajs från polishästar och annat skräp är alltför vanligt i cykelbanan
6. Personer som avskärmade från omgivningen med musik eller annat som vistas i cykelbanan
7. Cykelbanor har en tendens att gå upp i rök och/eller tvinga cyklisten till en stor omväg
8. Att jag med stöd av lagen enligt nedan har möjlighet att cykla på körfält avsett för motorfordon

Trafikförordning (1998:1276)
Fordons plats på väg
6 § Vid färd på väg skall fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående skall tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II skall vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.

Om särskild försiktighet iakttas får dock
1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge
, och
2. trehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.

Fler intressanta paragrafer från trafikförordningen:

30 § Ett fordon skall vid möte med andra fordon hållas till höger. Förarna skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen.

Om det finns något hinder för möte skall den förare stanna som har hindret på sin sida, om det är nödvändigt för att den mötande skall kunna passera.

32 § En förare får köra om endast om det kan ske utan fara.

33 § Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om.

Självklart har alla trafikanter en skyldighet att vara tydliga i trafiken, att framföra fordonet på ett säkert sätt, att vara uppmärksamma på omgivningen etc. På CykelGuiden finns ett antal bra tips för hur du cyklar säkert.

För det gäller att själv vara på sin vakt så man inte blir påkörd av förarlösa fordon.
Tänk även på att användandet av hörlurar kan riskera säkerheten kraftigt.
Hörlurar bakom dödsolyckor
Använd inte hörlurar
Hörlurar är en allt större riskfaktor i trafiken
Hörlurar i trafiken en dödsfälla

Och även om cykelutövandet ökar i Sverige så är det kanske i en för snabb takt. För hur man än ser det är cyklister också trafikanter som behöver hålla kolla på symboler och skyltar i trafiken. Jag ställer mig frågan hur svårt det skall vara att hålla sig till regelverket. Men sedan finns också som jag skrev inledningsvis i detta inlägg en konstig inställning till cyklister på alla nivåer och man frågar sig om det alls är okey att cykla i Sverige? Fritz på bloggen cykelbloggar har skrivit ett öppet brev från cyklister för att belysa ett par av frågorna.

Kör försiktigt och krama era medtrafikanter 🙂 En cyklist stör inte trafiken vi är en del av trafiken!

håll avstånd

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , (Intressant?)

2012 och fortfarande lite svårt att förstå symboler i trafiken

Jag har förut skrivit om detta med att hålla sig till regler som trafikant. En symbol som liknar en cykel markerar att det är en cykelbana. Inte ett promenadstråk, bilparkering eller lekplats för barn.

En pil är en symbol som berättar i vilken riktning som cykeltrafiken skall färdas mot. Detta är inte rekommendationer det är sådant som skall följas.

Väljer man istället att cykla på vägen för att undvika alla dessa risker så är situationen helt annorlunda. Då blir man betraktad som något glasspapper som yr omkring på gatan. Bilisterna har därmed inte skyldighet att väja för glasspappret eller på något sätt visa hänsyn. Hellre chansa lite och eventuellt köra över glasspapperet istället för att förlora några sekunders samkväm med gorbypirogen.

Självklart skall en cyklist se till att inte utgöra en fara i trafiken eller nonchalera trafikregler. Av ren självbevarelsedrift är det dessutom bättre att minimera risker genom att stanna trots man inte borde.

Om alla trafikanter visade varrandra hänsyn i trafiken oavsett om det var cyklister, bilister, fotgängare, mopedister eller inlinesåkare skulle det flyta bättre och gorbypirogen slinka ner snabbare. Att en cyklist skall visa mer hänsyn än en bilist känns bara konstigt då bilisten utgör större krockvåld än en cyklist. Detta uppmärksammas på kärringcyklistens blogg med följande uträkning:

En bilförare som kör på vägen i 50 km/h har en rörelseenergi på 145 kJ. En cyklist som cyklar på vägen i 20 km/h har en rörelseenergi på 1,5 kJ. Bilförarens färd utgör ett potentiellt krockvåld som är 9400 % högre än cyklistens.

En annan sak jag kom att tänka på gällande bötfällande av cyklister som cyklar på landsväg. Att bötfälla en cyklist som cyklar på landsväg känns lika dumt som att inte bötfälla en billist som parkerar i cykelbanan eller en fotgängare som går i cykelbanan.

bilbana cykelväg

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , (Intressant?)

Är det okey att cykla i Sverige?

Att Sverige inte är en cykelnation jämnförbart med andra länder som Danmark, Holland, Belgien, Italien etc. är ingen hemlighet. Samtidigt som man ofta får höra att man bör ta ett alternativ till bilen såsom cykel.
cykelbana vatten

Problemet är bara att cykelvägarna är undermåliga och på landsvägen är cyklisterna väldigt utsatta. Många bilister anser att en cyklist skall vara på cykelbanor och därför har bilisten rätt att åsidose alla lagar och regler. Dessutom finns det cyklister som inte har en aning om hur man beter sig i trafiken oavsett om framförandet av cykeln sker på landsväg eller cykelbana.
cykelbana sprickor

En kombination av ofokuserade fotgängare, bilister och cyklister utgör en stor fara för de som väljer cykeln som alternativ till bilpendling. Cyklister, fotgängare och bilister som skickar SMS, läser tidning (har även sett cyklister som läser tidningar), sminkar sig eller på något annat sätt skärmar av omvärlden från deras bubbla riskerar både sitt eget och andras liv.

Att tro det är en lösning att ta cykel till en fest istället för bilen är även det oansvarigt då det fortfarande framförs ett fordon efter alkoholintag.
cykling alkohol

Att det är hjälmtvång för cyklister upp till 15 år är även det lite konstigt. Vad är det som gör personer i åldrarna 16-100 mindre sårbara? Eller kan det vara så att vid 16 års ålder har man så stort trafikkunnande och ansvarskänsla att inget kan inträffa?
hjälmtvång cykling

Cykelbanor i storgöteborg är ofta ett hån mot cyklisterna. De är sönderlagade med tjocka skarvar, fulla med hålor och sprickor samt populeras av fotgängare, rullskidsutövare och mopeder. Dessutom kan en cykelbana plötsligt försvinna för att återupptas på något märkligt ställe 100 meter bort. De kan även vara oasfalterade långa partier vilket gör att landsvägscyklar inte kan trafikera dessa sträckor. Många gånger finns det även hinder på cykelbanorna och även fordon som anser att det är en bra lastzon. Utöver dessa punkter så korsar cykelbanorna många gånger vägar på ett farligt sätt i korsningar då cyklisten först får ta höger en bit innan det är dags att korsa vägen. Detta gör att cyklisten som körde rakt fram helt plötsligt har väjningsplikt då du korsar en väg och inte cyklar rakt fram på den vägen du befann dig på.
cykelbana smal

Vintertid är vissa cykelbanor totalt oframkomliga då dessa inte underhålls. Is, snö och slask är inte ett optimalt underlag för en cykel. Jag cyklade ett par tillfällen i vintras med en dubbad MTB men vissa tillfällen kändes det inte riktigt tryggt.
cykling slask

Cykelbanor som delas med fotgängare utan avskiljning är problematiskt då vissa cyklister och fotgängare tror att det är fritt fram att bete sig hur som helst.
Cyklister & Fotgängare

Denna filmen hittad via Garry Jones på Cykelklubben.se och belyser några av de problem som jag nämnt i inlägget.

Om man då vill slippa problemen med cykelbanor så står man inför problemet på körbanorna där bilar, bussar och lastbilar etc. framförs. Med en hjälm anpassad för singelolyckor i 20km/h som enda skydd trängs man med nämnda fordon. Fordon som är så mycket hårdare än människor. Varje år skadas cyklister i trafiken och till och med avlider.

Ett axplock från cykelolyckor där bilar varit inblandade:
Cyklist död efter olycka i Borås
Cyklist påkörd av lastbil
Cyklist dog i olycka
Påkörd cyklist dog
Cyklist påkörd utanför polishuset
Cyklist påkörd av betongbil
Cyklist påkörd i Uppsala
Cyklist påkörd i Gamlestan
Påkörd cyklist åtalad, bilist frikänd
cyklist skadad

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , (Intressant?)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...