Filmtajm

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Förbättrade cykelvägar ska underlätta pendling

Cyklandet måste jämställas med andra trafikslag vid planering av infrastruktur och bli en del av kollektivtrafiken i pendling till och från jobben.

Kent Johansson, ledamot för Centerpartiet i EU-parlamentet skall i slutet av oktober föreslå att det byggs nya cykelpendlarleder eller cykelvägar, som inte självklart följer sträckningen på närmast befintlig bilväg. De ska underlätta för cykelpendling mellan olika orter, också då de råkar ligga i olika kommuner.

Mer att läsa här

cykelpendling till jobbet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Cykla i bilfilen istället

Det är inte bara jag som anser att det är tryggare att cykla på landsväg istället för cykelbanan. Oppositionsborgarrådet Tomas Rudins (S) tycker också att man skall cykla i bilfilen.

Men är Sverige moget för cyklism?

Fast man kan också vända på resonemanget. I Sverige finns det ibland en tendens att överdrivna potentiella problem. Det finns också en tendens att i välvilja sabotera förutsättningarna för det man hoppas ska växa fram.

I en situation där fler cyklar – och det finns en stor potential för elassisterade tvåhjulingar och velomobiler – finns det tyvärr en uppenbar risk för ökade krav och fler regleringar. I så fall förtas en del av cykelns alternativa fördelar och förhoppningarna om ökat cyklande kan grusas.

Man kan också se att det långt ifrån är säkrare för cyklisterna att cykla i cykelbanor då dessa ofta leder till olyckor.

Och visst sker det olyckor bland cyklister. Cyklistbloggen har uppmärksammat ett flertal nyheter angående detta. Bland annat att cykelolyckorna “ökar drastiskt“, enligt ett kommunalråd för att cyklisterna “har väldigt bråttom”.

Men vad är en bra cykelväg? och vilken är den värsta cykelbanan? Eller är det så att det intte finns varken bra eller dåliga cykelbanor utan åter igen att alla oavsett trafikslag behöver tänka och vara uppmärksamma.

cykla i bilfilen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Cykla säkert och tryggt

Anledningen varför jag väljer att cykla på landsväg istället för cykelbana.

1. Med hänsyn till säkerhet för mig och mina ”medtrafikanter”
2. En cykelbana är anpassad för cykling i 15-20km/h (jag brukar cykla som lägst 20km/h)
3. Cykelbanor är ofta trafikerade av stillastående bilar, fotgängare, hundar & barn
4. Det är inte sällan som andra som framför en cykel uppträder oförutsett
5. Krossat glas, bajs från polishästar och annat skräp är alltför vanligt i cykelbanan
6. Personer som avskärmade från omgivningen med musik eller annat som vistas i cykelbanan
7. Cykelbanor har en tendens att gå upp i rök och/eller tvinga cyklisten till en stor omväg
8. Att jag med stöd av lagen enligt nedan har möjlighet att cykla på körfält avsett för motorfordon

Trafikförordning (1998:1276)
Fordons plats på väg
6 § Vid färd på väg skall fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående skall tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II skall vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.

Om särskild försiktighet iakttas får dock
1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge
, och
2. trehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.

Fler intressanta paragrafer från trafikförordningen:

30 § Ett fordon skall vid möte med andra fordon hållas till höger. Förarna skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen.

Om det finns något hinder för möte skall den förare stanna som har hindret på sin sida, om det är nödvändigt för att den mötande skall kunna passera.

32 § En förare får köra om endast om det kan ske utan fara.

33 § Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om.

Självklart har alla trafikanter en skyldighet att vara tydliga i trafiken, att framföra fordonet på ett säkert sätt, att vara uppmärksamma på omgivningen etc. På CykelGuiden finns ett antal bra tips för hur du cyklar säkert.

För det gäller att själv vara på sin vakt så man inte blir påkörd av förarlösa fordon.
Tänk även på att användandet av hörlurar kan riskera säkerheten kraftigt.
Hörlurar bakom dödsolyckor
Använd inte hörlurar
Hörlurar är en allt större riskfaktor i trafiken
Hörlurar i trafiken en dödsfälla

Och även om cykelutövandet ökar i Sverige så är det kanske i en för snabb takt. För hur man än ser det är cyklister också trafikanter som behöver hålla kolla på symboler och skyltar i trafiken. Jag ställer mig frågan hur svårt det skall vara att hålla sig till regelverket. Men sedan finns också som jag skrev inledningsvis i detta inlägg en konstig inställning till cyklister på alla nivåer och man frågar sig om det alls är okey att cykla i Sverige? Fritz på bloggen cykelbloggar har skrivit ett öppet brev från cyklister för att belysa ett par av frågorna.

Kör försiktigt och krama era medtrafikanter 🙂 En cyklist stör inte trafiken vi är en del av trafiken!

håll avstånd

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , (Intressant?)

Nya skatteregler och cykelbanor skulle gynna cykling och hälsa

Övervikt och dålig kondition är ett tilltagande hot mot folkhälsan. Det leder till sämre produktivitet och starkt ökande kostnader i sjukvården. En enkel lagändring kan göra underverk för att ändra detta. På samma sätt som införandet av skattesubventionerade hemdatorer skapade it-kunskap för några årtionden sedan. Det skriver företrädare för Cykelfrämjandet med flera.

I Sverige står resor med cykel för 10 procent av det totala antalet transporter. Samtidigt satsas endast 2 procent av landets budget för infrastruktur på cykeltrafik och nästan inget för att inspirera folk att cykla mer. Trots att en halvtimmes cykling per dag ger märkbara effekter både på personers produktivitet och hälsa. Denna underfinansiering hindrar en förbättrad folkhälsa och en hållbar utveckling samt skapar onödig trängsel på vägar och i kollektivtrafiken.

Det finns även motioner gällande tjänstecyklar och liknande samt förslag på förbättrad infrastruktur. Det finns även fler politiker som är för utbredd cykling. Men för detta krävs bättre cykelbanor och högre säkerhetstänk mot cyklister.

Ett exempel på förbättrad infrastruktur är Danmarks motorväg för cyklister. Ny slät asfalt och med 1,6km mellanrum så är det utplacerat cykelpumpar så du aldrig kan bli strandsatt på grund av dåligt däcktryck. På www.cykelsuperstier.dk kan du följa projektet regelbundet och hitta kartor med cykelbanorna.

tjänstecykel

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , (Intressant?)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...