Hur cykelvänlig är din arbetsplats?

Trafikkontoret vill att Göteborg ska bli en riktigt bra cykelstad! Därför vill de uppmuntra alla arbetsplatser som underlättar för sina cykelburna medarbetare. Sedan 2002 har trfikkontoret arbetat med att bygga relationer med arbetsgivare för att inspirera och informera kring fördelarna med ett ökat cyklande bland medarbetarna.

För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att välja cykeln har trfikkontoret tagit fram utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” som är öppen för alla arbetsplatser i Göteborg med minst 10 medarbetare. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer, från en till tre stjärnor.

Exempel på kriterier som avgör om det är en cykelvänlig arbetsplats; att det finns cykelparkering, dusch, cykelpump etc för att underlätta cykelpendling.

http://cykelvanlig.se

Hjälp för att komma i rätt riktning
Göteborgs cykelkarta
Styr & Ställ
Cykelreseplaneraren

cykelpendling

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Satsning på cykling ger miljöresultat

Satsning på hållbara transporter och resande har minskat Kalmar läns koldioxidutsläpp med 3 200 ton per år. Det motsvarar utsläppen från cirka 1 067 genomsnittliga bensinbilar. Beräkningarna är gjorda efter slutrapporteringen av 2008 års klimatinvesteringsprogram (Klimp) till Naturvårdsverket. För miljöarbetet har Regionförbundet i Kalmar län nu fått 3,8 miljoner kronor i slutligt statligt bidrag.

Med hjälp av investeringar i cykelvägar, information och samordningsåtgärder har projektet Kalmar Cykelstad fått Kalmarborna att cykla mera. Cykeltrafiken har ökat vilket till största delen tillskrivs just denna åtgärd. Klimat- och mobilitetskontoret har varit inriktat på att hjälpa och stödja kommuner och företag i arbetet för ett hållbart transportsystem, bland annat med hjälp av konkreta projekt och omfattande informationsspridning. Upprustningen av Västra industrispåret i Nybro kommun har gjort det möjligt att föra över stora mängder gods från lastbil till järnväg.

Och kanske är det via bland annat cykelfestivaler som intresset för cykling ökar. Om inte annat så är det trevliga tillställningar och ger möjligheten att se cykling med andra ögon.

cykelpendling

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , (Intressant?)

Förbättrade cykelvägar ska underlätta pendling

Cyklandet måste jämställas med andra trafikslag vid planering av infrastruktur och bli en del av kollektivtrafiken i pendling till och från jobben.

Kent Johansson, ledamot för Centerpartiet i EU-parlamentet skall i slutet av oktober föreslå att det byggs nya cykelpendlarleder eller cykelvägar, som inte självklart följer sträckningen på närmast befintlig bilväg. De ska underlätta för cykelpendling mellan olika orter, också då de råkar ligga i olika kommuner.

Mer att läsa här

cykelpendling till jobbet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Hjulkänsla

Vintercykeln är ordnad och trainern står uppställd bara dagen innan hjulafton. Förvisso finns ingen snö men med de förberedelser man gjort infinner sig hjulkänslan i alla fall.

Men vad skall man göra för att få Julkänsla?

Om man kollar in NK’s julskyltning får man såväl julstämning som hjulstämning.
cyklande tomte

Trenden är tydlig gällande cykling och cyklister, under 2010 ökade försäljningen av cyklar mot tidigare säsong med 6%. Under fem års tid har det sålts ca 550.000 cyklar per säsong.

Intresset märks också i cykelklubbar och på motionslopp. Hisingens Cykelklubb har fått över 100 nya medlemmar under 2011.

Det märks tydligt att cykelpendling ökar för att få en allt mer hälsosam och sportig livsstil. Cykelpendlingen ställer även större krav på förutsättningarna. Men man kan önska i hjulklapp att sverige under 2012 kommer satsa mer på cyklingen.

Man märker också på motionsloppen att intresset för cykling har ökat. Vätternrundan blev fulltecknad redan efter 6 dagar och Cykelvasan gick ännu snabbare att fulltecknas. Göteborgsklassikern som är ny för 2012 där motionsloppet Hisingen Runt ingår har redan fler än 200 anmälda.

Ökat intresse för cykling
Antar du utmaningen Göteborgsklassikern?

God Hjul

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , (intressant?)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...