Motion 2011/12:T308 Träningscyklister

Äntligen börjar politiker förstå problemet med tränings/tävlingscyklister. Att dela samma yta som barnvagnar, hundar och småbarn på cykel är direkt farligt för såväl cyklisten som övriga individer.

Här finns ett utdrag ur en motion från Linda Arvidsson Wemmert som berör ämnet.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om träningscyklister.

Motivering

Cyklister hänvisas av naturliga skäl genom Trafikförordningen (1998:1276) till cykelbana om sådan finns tillgänglig. Undantaget är om ”särskild försiktighet” iakttas, då cyklister får använda körbanan om denna anses lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

Dagens lagstiftning tar dock inte hänsyn till de träningscyklister som rör sig ute på vägarna. En träningscyklist i Lund som använde körbanan istället för cykelbanan dömdes exempelvis till 500 kronor i böter hösten 2010 för brott mot Trafikförordningen, trots att det för en träningscyklist oftast är säkrare och lämpligare att använda körbanan. Utgångspunkten i trafiken måste alltid vara att göra situationen så säker som möjligt. Det är därför inte rimligt att träningscyklister som ofta rör sig i en hög hastighet på upp till 40 km/h, på och omkring cykelbanan ska konkurrera med barnvagnar, hundar och småbarn på cykel.

Regeringen bör överväga att göra en översyn av undantagsreglerna i 3 kap. 6 § Trafikförordningen med syftet att skapa en säkrare trafiksituation för såväl träningscyklister som andra trafikanter och minska de tvivel och oklarheter som i dag uppstår pga. lagstiftningen.

Stockholm den 22 september 2011

Linda Arvidsson Wemmert (M)

Du har väl inte missat det brev som Fritz på Cykelbloggar skrivit. Och även den namninsamling som skall ge stöd för brevet.

landsvägscykling

Jag hoppas verkligen vi kan få en tryggare och säkrare miljö för alla och att vi cyklister får möjligheten att undvika undermåliga cykelbanor där allt annat än cyklister huserar.

Just nu på veckans blogg kan man läsa om kinapuffar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , (Intressant?)

Hur svårt kan det vara

Tänkte sprida lite information om regler i trafiken. Detta då varken bilister, fotgängare eller cyklister verkar veta vad de håller på med (inte alla förstås men många). Dels har vi det här med skyltar, cyklister skall cykla på väg eller cykelbana och inte gångbanor. Fotgängare skall hålla sig till gångbanor och trottoarer capisce?

Sen har vi symboler som ibland kan kännas luddiga men jag skall göra ett försök att förklara dem.
Cykelbana Gångbana
Dessa symboler förklarar att det är cykelbana till vänster och gångbana till höger.

Riktning Cykelbana
Denna symbolen förklarar riktningen på banan, om du färdas i motsatt riktning har du hamnat fel.

Cykelbana
Detta är en cykelbana, här får cyklar och mopeder klass 2 köra.
D.v.s. följande får inte vara på en cykelbana:
Fotgängare
Mopeder klass 1 (”EU-moped”)
Rullskidor
UFON
Bilar
Löpare
Barnvagnar
etc.

Här kommer ytterligare lite fakta som jag saxat från nätet.

Högertrafik
I Sverige har vi högertrafik som betyder att du måste cykla på höger sida av vägen, det gäller både på cykelbanor och på vanliga gator. Om du ska köra om någon så skall du alltid göra omkörningen på vänster sida om den du ska köra om. Du får bara göra en omkörning om du kan göra det säkert och utan att du stör någon annan i trafiken. Det är viktigt att du är säker på att ingen bil är bakom dig när du kör om.

Väjningsplikt
När du ska korsa eller köra in på en gata måste du ta hänsyn till andra trafikanter och släppa före de fordon och gångare som redan är på gatan. Det kallas väjningsplikt. När du cyklar och närmar dig en gata du ska korsa eller köra in på ska du sänka farten så du hinner stanna i tid för att släppa fram andra trafikanter. Du får aldrig korsa eller köra in på en gata om det kan innebära en fara för dig eller någon annan i trafiken.

Cykelöverfarter
Det finns cykelöverfarter som är markerade med vita kvadrater på gatan, där du kan korsa gatan när du cyklar. Det finns både cykelöverfarter med trafikljus och utan trafikljus. Vid cykelöverfarter med trafikljus så måste du följa signalerna. När du ska åka över på en cykelöverfart utan trafikljus har du väjningsplikt för andra fordon som närmar sig cykelöverfarten. Vissa cykelöverfarter är upphöjda för att bilarna ska sakta in, men du som cyklar har fortfarande väjningsplikt. När du ska åka över en cykelöverfart vid en cirkulationsplats måste bilarna släppa förbi cyklister som är på väg ut på cykelöverfarten, men du som cyklar har också väjningsplikt för bilisterna. Det kanske låter motsägelsefullt att du som cyklar har väjningsplikt mot bilisterna samtidigt som bilisterna har skyldigheter mot dig, men genom att både du som cyklar och bilisten har skyldigheter mot varandra så ökar säkerheten.

Saxat från På egna ben

  • Ingen ringklocka 200 kronor
  • Framljus saknas/ur funktion/bristfälligt 400 kronor
  • Bakljus saknas/ur funktion/bristfälligt 300 kronor
  • Ineffektiva bromsar 400 kronor
  • Cykla mot rött ljus 600 kronor
  • Cykla på trottoar, gångbana 300 kronor
  • Inte stanna vid övergångsställe 300 kronor
  • Enligt lag måste alla som är under 15 år bära hjälm när de cyklar.

Saxat från GP

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , (Intressant?)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...