Nya skatteregler och cykelbanor skulle gynna cykling och hälsa

Övervikt och dålig kondition är ett tilltagande hot mot folkhälsan. Det leder till sämre produktivitet och starkt ökande kostnader i sjukvården. En enkel lagändring kan göra underverk för att ändra detta. På samma sätt som införandet av skattesubventionerade hemdatorer skapade it-kunskap för några årtionden sedan. Det skriver företrädare för Cykelfrämjandet med flera.

I Sverige står resor med cykel för 10 procent av det totala antalet transporter. Samtidigt satsas endast 2 procent av landets budget för infrastruktur på cykeltrafik och nästan inget för att inspirera folk att cykla mer. Trots att en halvtimmes cykling per dag ger märkbara effekter både på personers produktivitet och hälsa. Denna underfinansiering hindrar en förbättrad folkhälsa och en hållbar utveckling samt skapar onödig trängsel på vägar och i kollektivtrafiken.

Det finns även motioner gällande tjänstecyklar och liknande samt förslag på förbättrad infrastruktur. Det finns även fler politiker som är för utbredd cykling. Men för detta krävs bättre cykelbanor och högre säkerhetstänk mot cyklister.

Ett exempel på förbättrad infrastruktur är Danmarks motorväg för cyklister. Ny slät asfalt och med 1,6km mellanrum så är det utplacerat cykelpumpar så du aldrig kan bli strandsatt på grund av dåligt däcktryck. På www.cykelsuperstier.dk kan du följa projektet regelbundet och hitta kartor med cykelbanorna.

tjänstecykel

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , (Intressant?)

Övervikt riskerar bli dyrare och dyrare för samhället

Idag är nästan varannan man och drygt var tredje kvinna överviktig eller fet. Problemen har spridit sig långt ned i åldrarna. Idag finns fyraåringar som väger närmare 40 kg.

Fetma riskerar inte bara hälsan hos den enskilde. Den för också med sig stora kostnader för samhället. Beräkningar finns som pekar på att låg fysisk aktivitet och matvanor redan idag belastar samhället med runt 25 miljarder varje år lågt räknat.

De höga kostnaderna är inte förvånande mot bakgrund av att den som har fetma löper tre till fem gånger högre risk än en normalviktig person att drabbas av t ex högt blodtryck, typ 2-diabetes eller artros. Problemen visar sig också på andra sätt, t ex genom att allt fler behöver genomgå knäprotesoperationer som en följd av övervikt och fetma.

De senaste årens ökning av övervikt i Sverige är ett reellt problem och det är bra att det nu börjar diskuteras på allvar. Fetmaoperationer utpekas ofta som en lösning, men kan aldrig vara det långsiktiga svaret på ohälsan. Istället måste vi satsa på förebyggande åtgärder som uppmuntrar barn och vuxna att äta mer hälsosamt och undvika stillasittande. Då kan vi både rädda liv och spara pengar.

Källa SVt.se

fetma

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , (Intressant?)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...