Övervikt riskerar bli dyrare och dyrare för samhället

Idag är nästan varannan man och drygt var tredje kvinna överviktig eller fet. Problemen har spridit sig långt ned i åldrarna. Idag finns fyraåringar som väger närmare 40 kg.

Fetma riskerar inte bara hälsan hos den enskilde. Den för också med sig stora kostnader för samhället. Beräkningar finns som pekar på att låg fysisk aktivitet och matvanor redan idag belastar samhället med runt 25 miljarder varje år lågt räknat.

De höga kostnaderna är inte förvånande mot bakgrund av att den som har fetma löper tre till fem gånger högre risk än en normalviktig person att drabbas av t ex högt blodtryck, typ 2-diabetes eller artros. Problemen visar sig också på andra sätt, t ex genom att allt fler behöver genomgå knäprotesoperationer som en följd av övervikt och fetma.

De senaste årens ökning av övervikt i Sverige är ett reellt problem och det är bra att det nu börjar diskuteras på allvar. Fetmaoperationer utpekas ofta som en lösning, men kan aldrig vara det långsiktiga svaret på ohälsan. Istället måste vi satsa på förebyggande åtgärder som uppmuntrar barn och vuxna att äta mer hälsosamt och undvika stillasittande. Då kan vi både rädda liv och spara pengar.

Källa SVt.se

fetma

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , (Intressant?)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kommentera

%d bloggare gillar detta: