Undvik böter när du cyklar

Inte lätt att cykla rätt i Jönköping och inte heller i andra städer.

Förutom undermåliga cykelbanor och felaktigt användande av dem så är det en del regler som skall hållas. För att få respekt från motorburna medtrafikanter är det nödvändigt att de trafikanter som ej har motorer följer trafikregler.

Trafikregler

Böter för cyklister:
Ej fungerande bak- eller framlyse – 500 kronor.
Inga eller dåliga reflexer – 500 kronor.
Cykla mot rött ljus – 1500 kronor.
Cykla på trottoaren – 500 kronor.
Köra över heldragen linje – 500 kronor.
Ej stannat vid stopplikt – 1 000 kr
Ej iakttagit väjningsplikt – 1 000 kr
Cykla mot rött ljus – 1500 kr
Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe – 1 500 kr
Otillåten skjutsning (både förare och passagerare får böta) – 500 kr
Ej blinkat eller givit annat tecken vid sväng – 500 kr
Hållit för kort avsånd till framförvarande fordon – 1 000 kr
Ringklocka på cykeln saknas – 500 kr
Bromsarna på cykeln är dåliga – 500 kr

För bilister gäller i första hand, (citat från lagtexten): ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.”

Vilket självklart innebär att en bilist som beter sig illa i trafiken i juridisk mening anses vara ett lagbrott. Detta gäller bilister som kör närmare fotgängare eller cyklist än nödvändigt, spruta spolarvätska på fotgängare eller cyklist etc.

Lagtexten 3 kap. 6 § ger cyklister rätt att nyttja landsväg eller liknande (ej motorväg) ”Du får dock cykla och köra tvåhjulig moped klass II på körbanan, även om det finns en cykelbana, när det är lämpligare med tanke på färdmålet.”

cykel

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 tanke på “Undvik böter när du cyklar”

  1. Det är inte bara bilisten som har skyldigheten att ”För att undvika trafikolyckor…”. Detta gäller alla trafikanter inkl. cyklister och gångtrafikanter.

    Böter för att cykla på trottoar? Det finns vad jag vet ingen ren lagtext som säger att det är förbjudet att cykla på trottoarer. Det finns en lagtext som säger att du får framföra fordon i gångfart och att man ska lämna de gående företräde på gångfartsområde m.m. Så att följer man inte dessa två regler så är det snarare att man kör för fort som böterna gäller, inte för att man cyklar på trottoaren. Dock så går det lika fort att leda cykel, eller fortare, eftersom man slipper väjningsplikten mot gående om man leder sin cykel. 😉

    Lagtexten 3 kap. 6 § är lite mer komplicerad då du har missat att ”Särskild försiktighet”-gäller för att du ska kunna välja ”körbana” framför cykelbanan. Det många missar att detta gäller ”körbanan”, men lagen säger ingenting om vägen har en ”körbana” och en ”vägren”. ”Vägrenen” tillhör inte ”körbanan”. En intressant infallsvinkel är att undra vad som gäller ”vägren” kontra ”GC/cykelbana”?

Kommentera

%d bloggare gillar detta: